• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص جغرافیا و برنامه ریزی فضایی :

۱ – مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ( شهری و روستایی)

۲ – مطالعات و برنامه ریزی توسعه کالبدی

۳ – مطالعات آمایشی سرزمین

۴ – مطالعات توریسم و گردشگری

۵ – تهیه طرح های هادی روستایی ، ساماندهی عشایری

۶ – مکان¬یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین

۷ – طرح جامع سرزمین ، طرح کالبدی ملی – منطقه ای

۸ – طرح جامع منطقه ای ، ناحیه ای ، شهرستان

۹ – طرح مجموعه های شهری

۱۰ – طرح های گردشگری منطقه ای

۱۱ – بازنگری طرح هادی روستای علوی و آورزمان


اهم پروژه هایی که پرسنل این مشاور در آنها همکاری داشته اند :

۱ – تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵ روستای هدف)

۲ – تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد (۳۲ روستای هدف)

۳ – تهیه طرح هادی روستاهای آبکش، سجادیه ، وحدت آباد و اولی شمالی از توابع شهرستان دیر استان بوشهر

۴ – تهیه طرح تعیین محدوده روستاهای چاه قد ، دمی گز شمالی و جنوبی – بطانه، تل سنگ ، بی بی خاتون و لوهک از توابع شهرستان دیر استان بوشهر

۵ – تهیه طرح هادی روستای سرهه استان البرز

۶ – بازنگری طرح هادی روستای باریکان استان البرز

۷ – بازنگری طرح هادی روستای صفرخواجه استان البرز

۸ – تعیین محدوده روستاهای فاقد دهیاری شهرستان باغملک استان خوزستان

۹ – تعیین محدوده روستاهای فاقد دهیاری شهرستان باغملک استان خوزستان

۱۰ – بازنگری طرح مجموعه سرقلعه (پاگچ ، دوله خرگوش) از توابع شهرستان لردگان استان کهگیلویه و بویراحمد

۱۱ – بازنگری طرح هادی روستای عباس آباد کوچک استان البرز

۱۲ – بازنگری طرح هادی روستای انبارتپه استان البرز

۱۳ – تهیه طرحهادی بالای ۵۰ خانوار (بازنگری) روستای مگطوع شهرستان اهواز استان خوزستان