• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

زمینه فعالیت شرکت در تخصص سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS):

۱ – طراحی و ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، زمینی (TIS) ، کاداستر ، نقشه برداری خودکار و مدیریت زیرساخت (AM-FM)

۲ – جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش های کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه ها

۳ – انجام عملیات رقومی کردن نقشه Digitizing و GIS READY نمودن داده های مکانی

۴ – طراحی و ایجاد سیستم هایی که مبنای اطلاعات یا فناوری های بکاررفته در آنها مکانی باشدمانند

LBS ، AVL – ۵ – ارایه مشاوره ، طراحی و همکاری در پیاده سازی زیر ساخت های داده های مکانی (SDI)

۶ – تالیف ، تدوین نقشه های موضوعی،توریستی ، گردشگری ، راهنمای شهری و کشوری و اطلس

۷ – ترسیم وارایه کلیه تهیه کلیه نقشه ها اعم از توپوگرافی و جغرافیایی ، زمین شناسی و …

و سایر امور کارتوگرافی تا مرحله چاپ


اهم پروژه هایی که پرسنل این مشاور در آنها همکاری داشته اند :

۱ – مطالعات امکان سنجی جابه جایی یا درجاسازی مجموعه روستاهای در معرض خطر ده زیر دودرا ، اینکک از توابع شهرستان لردگان استان چهار و محال بختیاری

۲ – مطالعات امکان سنجی جابه جایی یا درجاسازی مجموعه روستاهای در معرض خطر چیگو ، لیرابی از توابع شهرستان لردگان استان چهار و محال بختیاری

۳ – ایجاد نقشه های موضوعی محیط زیست، گردشگری

و …