• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:

این مشاور تاکنون افتخار همکاری و ارائه خدمات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و ….. داشته است .