• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

شهرداری ها و سازمان های وابسته

شهرداری ها و سازمان های وابسته:

این مشاور تا کنون افتخار همکاری و ارائه خدمات به شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، شهرداری کرج، سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری کرج، شهرداری قدس، سازمان بازآفرینی شهرداری قدس، شهرداری بنک استان بوشهر و ….. داشته است .