• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

گواهینامه نظام صنفی رایانه ای

گواهینامه نظام صنفی رایانه ای :

دارنده این گواهینامه با رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت بر اساس رتبه کسب شده می تواند طبق قانون حمایت از پدیدآوردگان نرم افزارهای رایانه ای مصوبمچلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مصوب دولت جمعوری اسلامی تحت پوشش نظام صنفی رایانه ای استان تهران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به فعالیت بپردازد.