• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی

زمینه فعالیت شرکت در ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی :

۱- شناسایی اقدام توسعه ای (طرح ، سیاست ، برنامه ها)

۲- نیازسنجی اتاف

۳- دامنه یابی ، پیمایش میدانی و جمع آوری داده ها

۴- شناسایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدام توسعه ای

۵- ارزیابی و برآورد میزان تأثیرات اجتماعی و فرهنگی

۶- ارائه راههای اصلاح پیامدهای بالقوه و بیشینه کردن فرصت های مثبت

۷- ارائه برنامه نظارت برای پی گیری اصلاحات  


اهم پروژه هایی که پرسنل این مشاور در آنها همکاری داشته اند :

۱ – ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث – تکمیل و تجهیز سرای محله ۹ شریف (نگین)

۲ – ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث- تکمیل و تجهیز سرای محله ۴

۳ – ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث – تکمیل و تجهیز سرای محله ۶ (شهرک امید دژبان)

۴ – ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث – تکمیل و تجهیز سرای محله ۷ (شهرک شهید باقری)

۵ – ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه بوستان شهروند

۶ – ارزیابی تأثیر اجتماعی احداث و تکمیل استخر نور (نیازسنجی اتاف)

۷ – ارزیابی تأثیر اجتماعی زمین های ورزشی روباز سطح منطقه (۵ مورد – نیازسنجی اتاف)

۸ – ارزیابی تأثیر اجتماعی تملک ، احداث، تکمیل و تجهیز موزه شهید (نیازسنجی اتاف)