• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

جغرافیا و برنامه ریزی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص جغرافیا و برنامه ریزی فضایی :

۱ – مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ( شهری و روستایی)

۲ – مطالعات و برنامه ریزی توسعه کالبدی

۳ – مطالعات آمایش سرزمین

۴ – مطالعات توریسم و گردشگری

۵ – تهیه طرح های هادی روستایی ، ساماندهی عشایری

۶ – مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین

۷ – طرح جامع سرزمین ، طرح کالبدی ملی – منطقه ای

۸ – طرح جامع منطقه ای ، ناحیه ای ، استانی

۹ – طرح مجموعه های شهری

۱۰ – طرح های گردشگری منطقه ای


اهم پروژه هایی که پرسنل این مشاور در آنها همکاری داشته اند :

۱ – تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵ روستای هدف)

۲ – تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد (۳۲ روستای هدف)

۳ – تهیه طرح هادی روستاهای آبکش، سجادیه ، وحدت آباد و اولی شمالی از توابع شهرستان دیر استان بوشهر

۴ – تهیه طرح تعیین محدوده روستاهای چاه قد ، دمی گز شمالی و جنوبی – بطانه، تل سنگ ، بی بی خاتون و لوهک از توابع شهرستان دیر استان بوشهر

۵ – تهیه طرح هادی روستای سرهه استان البرز

۶ – بازنگری طرح هادی روستای باریکان استان البرز

۷ – بازنگری طرح هادی روستای صفرخواجه استان البرز

۸ – بازنگری طرح هادی روستای عباس آباد کوچک استان البرز

۹ – بازنگری طرح هادی روستای انبارتپه استان البرز

۱۰ – بازنگری طرح مجموعه سرقلعه (پاگچ ، دوله خرگوش) از توابع شهرستان لردگان استان چهار محال و بختیاری

۱۱ – بازنگری طرح روستای عیسی آباد از توابع شهرستان فارسان استان چهار محال و بختیاری

۱۲ – مطالعات امکان سنجی جابه جایی یا درجاسازی مجموعه روستاهای در معرض خطر ده زیر دودرا ، اینکک از توابع شهرستان لردگان استان چهار و محال بختیاری

۱۳ – مطالعات امکان سنجی جابه جایی یا درجاسازی مجموعه روستاهای در معرض خطر چیگو ، لیرابی از توابع شهرستان لردگان استان چهار و محال بختیاری

۱۴ – تعیین محدوده روستاهای فاقد دهیاری شهرستان باغملک استان خوزستان

۱۵ – تهیه طرحهادی بالای ۵۰ خانوار (بازنگری) روستای مگطوع شهرستان اهواز استان خوزستان

۱۶- بازنگری طرح هادی روستای کلیایی از توابع شهرستان کرمانشاه استان کرمانشاه

۱۷- بازنگری طرح هادی روستای چقاگینو از توابع شهرستان کرمانشاه استان کرمانشاه

۱۸- بازنگری طرح روستاهایی تپه اسماعیل، چرمله سفلی، گرجی بیان از توابع شهرستان کرمانشاه استان کرمانشاه

۱۹- بازنگری طرح روستاهایی روستاهای علوی و آورزمان از توابع شهرستان ملایر استان همدان

۲۰- بازنگری طرح روستای احمد آباد شراء از توابع شهرستان همدان استان همدان

۲۱- بازنگری طرح روستای حسین آباد از توابع شهرستان ملایر استان همدان

۲۲- بازنگری طرح روستای کهکدان از توابع شهرستان ملایر استان همدان

۲۳- بازنگری طرح روستای کوریجان از توابع شهرستان کبوترآهنگ استان همدان

۲۴- بازنگری طرح هادی روستاهای آغبلاغ طغامین قمچقای،خورخوره استان کردستان …