• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

زمینه فعالیت شرکت در دفاتر خدمات نوسازی:

۱- مطالعات و برنامه ریزی و ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

۲- مطالعات اجتماعی – اقتصادی و برنامه ریزی – مشکلات حقوقی

۳- امکان سنجی و تهیه طرح های راهبردی ، ساختاری ، بهسازی

۴- نوسازی و ساماندهی و توانمند سازی بافتهای ویژه

۵- نوسازی و ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده شهری

۶- نوسازی و ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاههای غیررسمی


اهم پروژه هایی که پرسنل این مشاور در آنها همکاری داشته اند:

۱ – بهره گیری از خدمات کارشناسی ، عمومی و کارگزاری در قالب دفتر توسعه محله ای و مدیریت اجرای نوسازی و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق توسعه در محله های صدر و حسن آباد – زرگنده واقع در منطقه ۳ (شهرداری تهران – سازمان نوسازی شهر تهران )

۲ – راه اندازی دفتر خدمات توسعه محله ای در بافت های ناکارآمد شهر قدس – محله محمدآباد ( شهرداری شهر قدس )

۳ – راه اندازی دفتر خدمات نوسازی و تسهیل گری در محله اخترآباد – کرج ( شهرداری کرج )

۴ – راه اندازی دفتر خدمات توسعه و تسهیل گری در محله ملک آباد – کرج ( استانداری – جهاد دانشگاهی استان البرز)