• تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3
رزومه شرکت
  • تلفن88761629 (021)
  • ایمیلinfo@nbgco.ir
  • آدرستهران - خیابان سهروردی - خیابان ابن یمین - خیابان سروش - خیابان برازنده - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 3

نویسنده: nbgco.ir

خدمات

دفاتر خدمات نوسازی

زمینه فعالیت شرکت در دفاتر خدمات نوسازی: ۱- مطالعات و برنامه ریزی و ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی ۲- مطالعات اجتماعی – اقتصادی و برنامه ریزی – مشکلات حقوقی ۳- امکان سنجی و تهیه طرح های راهبردی ، ساختاری ، بهسازی ۴- نوسازی…اطلاعات بیشتر…دفاتر خدمات نوسازی

خدمات

شهرسازی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص برنامه ریزی شهرسازی : ۱ – اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ۲ – ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان و ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ۳ – ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﺎدی ﺷﻬﺮی ۴ – ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺷـﻬﺮی ۵ – ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ در…اطلاعات بیشتر…شهرسازی

خدمات

جغرافیا و برنامه ریزی

زمینه فعالیت شرکت در تخصص جغرافیا و برنامه ریزی فضایی : ۱ – مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ( شهری و روستایی) ۲ – مطالعات و برنامه ریزی توسعه کالبدی ۳ – مطالعات آمایش سرزمین ۴ – مطالعات توریسم و گردشگری ۵ – تهیه طرح های…اطلاعات بیشتر…جغرافیا و برنامه ریزی

گواهینامه ها

گواهینامه حرفه ای ارزیابی تاثیر اجتماعی

هر اقدام توسعه ای که در پروژه های شهری انجام می شود عوارضی برای محیط طبیعی و اجتماعی دارد. سالانه اقدامات و فعالیت های توسعه ای متعددی نظیر طرح های توسعه ی شهری، پروژه های عمرانی و زیرساختی مانند بزرگراه ها، پارکها، و موارد مشابه به انجام…اطلاعات بیشتر…گواهینامه حرفه ای ارزیابی تاثیر اجتماعی

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت موضوع ماده ۴

دارنده این گواهینامه با رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت بر اساس رتبه کسب شده می تواند در زمینه اختیاراتی که از سوی مجریان طرح های احیا، بهسازی و نوسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری ها) واگذار خواهد شد.

خدمات

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی

زمینه فعالیت شرکت در ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی : ۱- شناسایی اقدام توسعه ای (طرح ، سیاست ، برنامه ها) ۲- نیازسنجی اتاف ۳- دامنه یابی ، پیمایش میدانی و جمع آوری داده ها ۴- شناسایی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدام توسعه ای ۵- ارزیابی و…اطلاعات بیشتر…ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی